Velkommen til produktguiden

Bærekraftig produksjon

Å være en ansvarlig produsent og bestiller

Handlenett blir i markedet kjennetegnet som et profileringsprodukt, en markedsføringskanal primært. Ombruksnettet ønsker å endre dette, ved å designe for folk og planet først. Inspirert av skandinavisk design og norsk friluftsliv er designfilosofien klar: å sørge for gjennomtenkte, nøkterne og hensynsfulle løsninger for et bruker- og miljøvennlig produktlivsløp.

Som produsent eller bestiller anbefales det sterkt å ivareta Ombruksnettet sin designfilosofi gjennom å følge produktveilederen og spesifikasjoner så godt som mulig. Målet er å tilby forbruker et miljøvennlig handlenett som de ønsker å bruke igjen og igjen, på tvers av kjeder, handelstyper og ulike varer.

Handlenettet skal etterstrebe følgende kjerneverdier:

  • En forenklet handlehverdag - Enkelt, praktisk og aldri irriterende.
  • Noe man tar i bruk, igjen og igjen - Estetisk, inviterende uttrykk vi ønsker å bruke.
  • Selvforklarende og med intensjon - Brukervennlighet og funksjonelle egenskaper er prioritert.
  • Holdbart - Skal tåle normal bruk over tid uten å forringes.
  • Sirkulært livsløp - Balansert fotavtrykk, minimal prosessering og et hensynsfullt livsløp.

Nedlastbare filer

Guide-filer

Designmal og produktveileder

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjon 25L

Tekniske spesifikasjon 40L

Mønstermal 25L

Mønstermal 40L

Grafiske filer

Fargeprofil

Logoplassering

Logostørrelser

Handelens Miljøfond logo

Det store posekuttet logo

Font

Budskap

Plassering merkelapp

Bretteinstruks 25L

Bretteinstruks 40L

Vedlegg

Rapport innsikt og designutforskning

FAQ

Vanlig bestillingsprosess

1

Informere

Kontakt med produksjonspartner for å informere og gi forespørsel om produksjon. Dele design, spesifikasjoner og krav.

2

Spesifisere

Dialog med produsent der design forklares, spesifiseres og eventuelt justeres for å imøtekomme krav til bærekraft og funksjon beskrevet i produktguide. Prising og produksjonstid spesifiseres.

3

Bestille og produksjon

Handlenett bestilles og produksjon startes. Sørg for å få en prøve for kvalitetssjekk før storproduksjon starter.

4

Frakt og distribusjon

Fraktes til ønsket destinasjon og distribueres i butikk. Sørg for at Ombruksnettet leveres til forbruker i sammenpakket format (se guide).

Utviklet av Handelens Miljøfond og EGGS Design ©2023